Förfrågan från arbetsgivare

Från ett företag till annat varierar behovet av personal. Det kan bero på arbetstoppar, organisationsförändringar, anställningsstopp eller vid vikariebehov. Här kommer vi in i bilden och här ser vi till att rätt person finns på rätt plats, när du och din organisation behöver det. Oavsett behovet och tack vare vår erfarenhet och expertis kan vi nu hjälpa till.

Vår hjälp med bemanning inom industri och logistik medför märkbar kostnadseffektivitet och nödvändigt flexibel personalstyrka. Vi strävar efter ge dig tid över till annat eftersom vi är duktiga på att identifiera talanger inom olika yrken vilket enligt våra experter minimerar felpositionering av personal och även felrekrytering.

Vi tar hand om allt det administrativa genom att hantera semester, löner, samtal och varsel eller uppsägning.

Börja samarbetet med oss genom att skicka in en förfrågan till oss med en kort beskrivning av behovet till bemanning. Berätta gärna om vilka tjänster inom industri och logistik som behovet avser. 

Skicka en förfrågan