Om Bemanningsexperten

Affärsidén på Bemanningsexperten är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov inom industri och logistik samtidigt som vi erbjuder arbetstillfällen för arbetssökande. Därför är vår strategi att fokusera lika mycket på arbetsgivare som arbetstagare till skillnad från andra bemanningsföretag. Utöver det har vi det som behövs i form av flexibilitet, snabbhet och rätt pris.
Oavsett vilken kompetens som behövs, kan vi hjälpa att hitta rätt person och tvärtom hitta rätt företag åt en person. Vi hyr ut personal, för kortare och längre uppdrag inom industri och logistik. Vi är ett lokalt bemanningsföretag först i Malmö och sedan i Skåne som har god insyn i den lokala arbetscirkeln och kan därför snabbt tillgodose personalbehov samt arbetsbehov. Vår uppgift är att ordna bemanningen medan företag och personal sköter sitt.

Våra konsulter som vi hyr ut är flexibla och har den kompetens som behövs och krävs. Det innebär att vi är pålitliga i vårt val av välutbildad, engagerad och pålitlig personal.

Hos många bemanningsföretag hamnar konsulterna i en förvirrande kläm där de inte vet var de är anställda riktigt och vem ansvarar för vad och viktigast av allt känner konsulterna att den mänskliga kontakten med sin arbetsgivare är nästa icke existerande.

 

I regel är en konsult anställd av bemanningsföretaget och har sin arbetsplats hos ett annat företag där konsulten blir inhyrd. Många konsulter känner sig heller inte som “vanligt”-anställda just på grund av detta.

 

Vår vision på Bemanningsexperten är att bli störst inom bemanning i Malmö, Skåne och Sverige. För att uppnå vår vision utgår vi från en väl strukturerad mission:

1. Att ständigt bevara en mänsklig touch i vår relation till arbetstagaren och arbetsgivaren.
2. Att ständigt erbjuda arbetsgivare vad de behöver och erbjuda konsulter vad de förtjänar.
3. Om vi ska bli störst då ska våra arbetsgivare och arbetstagare bli störst.

 

Våra konsulter är anställda i vårt företag och är en del av företaget, oavsett om deras arbetsplats är hos ett helt annat och främmande företag.